Sam Cetya

Aerin Cetya

Anamarys aer Elisya

Fenka

Sobolia

Pohlavie:

Farba:

@ 2020 JasminGroup.

Nové Mesto nad Váhom, Slovensko.